Archiwum dla miesiąca Kwiecień 2017

BLASKI I CIENIE POD ŻAGLAMI - KTO ZOSTAŁ NOWYM PREZESEM PZŻ ?

Niestety opis wydarzeń ostatnich w PZŻ, zajął trochę miejsca. Przyrzekam, że się starałem streszczać. W dniu 23 kwietnia 2017 roku nowym prezesem został stary gracz ( 16 już lat) na scenie PZŻ. Tomasz Chamera. To człowiek, który pochodzi ze sportowych działań w PZŻ na płatnych stanowiskach, głównych. Niezależnie, czy to stanowisko nazwane było trener koordynator, trener główny, czy dyrektor sportowy. W okresie jego zatrudnienia było zawsze tylko jedno stanowisko z wyżej wymienionych, jednocześnie ( wyjątek to okres ostatnich 2,5 roku bo dodatkowo pomimo, że Tomasz Chamera był dyrektorem sportowym i vice prezesem do spraw sportu, był też trener główny kadry, Paweł Kowalski ). ...

czytaj więcej

GWIAZDKI MICHELIN DOSTAJE SIĘ ZA SMAKI POTRAW, NIE ZA MENU. - O TYM, DLACZEGO NIE WYBIERAĆ KANDYDATA T. CHAMERY NA PREZESA PZŻ

Treścią działania Pionu Sportu w PZŻ, jest możliwie jak najlepsze szkolenie, na potrzeby Igrzysk i imprez mistrzowskich. Szkolenie adekwatne do nakładów i głęboko pojętego potencjału szkoleniowego. Kandydat Tomasz Chamera prezentuje swoją osobę kolorowo, dla osób słabiej zorientowanych na sport. A dla mnie i takich jak ja, rozpaczliwie i żałośnie. Że ekspansywnie organizuje imprezy międzynarodowe, w Polsce ( Gdyni), że jest członkiem Zarządu ISAF, że jest vice prezydentem EUROSAF, że non stop pracuje jako kierownik zakładu na uczelni wychowania fizycznego w Oliwie i naucza podstaw żeglowania, że ma doktorat z kultury fizycznej zrobiony w Poznaniu ( nie w Oliwie), że pod jego ...

czytaj więcej

BLASKI I CIENIE POD ŻAGLAMI - CAŁOŚĆ NADAJE SIĘ DO KOSZA

TAŃCZENIE KRAKOWIAKA W PIÓRKACH PAPUGI. Mr. WIATR w swoim komercyjnym biuletynie reklamowym zamieścił, prawdopodobnie na razie bezpłatny, spot reklamowy Pana Tomasza Chamery. Tematem spotu jest program powyższego na funkcję prezesa PZŻ, a poniżej cytat następujący w związku z tym. Że jest: ....„jedyną osobą, która kilka tygodni przed wyborczym zjazdem PZŻ zadeklarowała gotowość do pracy na stanowisku prezesa”.  Co oznacza w tym przypadku słowo „gotowość” to wymaga głębszej analizy. Będzie dalej. Ale mamy tu dwa istotne wątki. I tu prosiłbym Was o zapoznanie się z tym spotem na stronach Magazynu WIATR. Następnie odłóżcie wszystko w stan dojrzewania, na co najmniej 12 godzin, w chło...

czytaj więcej